Rang lista natjecateljskog kviza

U tablici se nalazi rang lista natjecateljskog kviza.

 
Odaberi razdoblje za generiranje rang liste
Reset
Pozicija Korisnik Broj točnih odgovora
Natjecateljski kviz, prvo mjesto - Kviz HR Goran Koprenica 97
Natjecateljski kviz, drugo mjesto - Kviz HR Ivo Barun 69
Natjecateljski kviz, treće mjesto - Kviz HR marko žubrinić 65
4 Andrea Pavlić Dukić 63
5 Stojan Baketa 59
6 Katarina Skeja 54
7 Ivan Doe 52
8 Dino Danko 50
9 Dražena Grgić 49
10 Saša Podolšak 47
11 Marijana Stampf 46
12 Biserka Ferenčak 46
13 Mario Borovec 45
14 Davorka Biuklić 39
15 davor jardas 38
16 Tomislav Vrkljan 38
17 Mario Ivanković 37
18 marijan smojver 37
19 Jan Hemela 36
20 Snježana Jamnikar 36
21 Ivan Mihovilić 36
22 Tanja Kozina 35
23 Sanja Kovačević 35
24 Zorica Tuđina 35
25 Marin Zunic 35
26 Marko Brzenda 34
27 Ivan Buzov 33
28 Vesna Pavrlišak 33
29 Andrija Krčma 33
30 Josipa Rožanković 33
31 Maja Lovaković 33
32 Dubravko Škorput 32
33 Dragan Vuleta 32
34 Valentina Šimić 32
35 boris čekada 31
36 Ana Kokić 31
37 Nikola K 31
38 Petra Posavec 31
39 laura sirotic 30
40 edin mujcic 30
41 Franjo Alpeza 30
42 Nada Dautovic 30
43 Hrvoje Olujić 30
44 Ines Blažeković 30
45 Martin Hrastov 30
46 Marin Markić 30
47 Ante Grčić 30
48 Aleksandar Stojanović 29
49 Nebojš Hasan 29
50 Damir Andrašek 29